ŠKOLSKA 2020/2021.

Uprava škole

Direktor: Milena Jović (dipl.inženjer tehnologije)
                E-mail: ss40.direktor@skolers.org
Sekretar:Dajana Smiljanić (dipl.pravnik)
               E-mail: ss40@skolers.org

Stručni saradnici

Pedagog
:Jelena Nenić (dipl.pedagog)
                E-mail: ss40.pedagog@skolers.org
Psiholog: Jelena Topalović (dipl.psiholog)
                 E-mail: ss40.psiholog@skolers.org
Bibliotekar: Milena Lučić (prof.srpskog jezika i književnosti)
                 E-mail: bibliomedicinska@gmail.com

Administrativno osoblje

Računovođa
: Simuna Ilić (ekonomski tehničar)
                 E-mail: ss40.racunovodja@skolers.org
Administrativni radnik: Tatjana Radić-Đukić , zamjena Jelena Petković (ekonomski tehničar)
                E-mail: ss40.adm.radnik@skolers.org

Nastavnici

Mira Stanišev (prof.srpskog jezika i književnosti) mira.stanisev@gmail.com
Mirela Simić ( mr književnih nauka) simic.srpskijezik@gmail.com
Dragana Stjepanović (prof.srpskog jezika i književnosti) dstjepanovic29@gmail.com 
Mira Đekić (prof.istorije književnosti naroda i narodnosti Jugoslavije i srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog jezika) m.djekic2012@gmail.com
Marija Krasojević (prof.engleskog jezika i književnosti) m.krasojevic@gmail.com
Maja Miličević (prof.engleskog jezika i književnosti) simisic_maja@yahoo.com
Nebojša Stolica (prof.njemačkog jezika i književnosti) nebojsa.stolica@gmail.com
Danijela Girardi (prof.njemačkog jezika i književnosti) girardidanijela@gmail.com
Blanka Janjanin (prof.njemačkog jezika i književnosti) b.turudic@yahoo.com
Nebojša Goranović (prof.fizičkog vaspitanja i sporta) goranovicneven@yahoo.com
Ljubiša Ristić (prof.fizičke kulture) buljkeristic@gmail.com
Milena Damjanović (master prof. informatike) damjanmil@gmail.com
Slaviša Đuričić (prof.matematike-informatike) slavedj87@hotmail.com
Milena Mitrović (prof.biologije) probaproba64@gmail.com
Radojka Vukeljić-Gvozdenov (prof.biologije) rada.vukeljic@gmail.com
Slobodan Srdić (prof.biologije) sloboslobo419@gmail.com
Biljana Gligorić (prof.hemije) biljanagligoric415@gmail.com
Sandra Rekanović (prof.hemije) sandra.rekanovic@hotmail.com
Željka Vasiljević (dipl.hemičar) vasiljeviczeljka@yahoo.com
Stefan Kovačević (prof.fizike) stefan.kovacevic.ph@gmail.com
Ljiljana Lazić (prof.filozofije i sociologije) lj.lazic.8.2@gmail.com
Tijana Popović-Damjanović (dipl.psiholog) ptijana1909@gmail.com
Jelena Rosuljaš (prof.istorije i latinskog jezika) jelena.79.erato@gmail.com
Ružica Suvajac (dipl.medicinska sestra - bachelor zdravstvene njege) 
Gordana Mitrović (dipl.medicinska sestra zdravstvene njege) gordana.mitrovictz@gmail.com
Aldijana Savić (dipl.medicinska sestra - bachelor zdravstvene njege) aldijanasavic@yahoo.com
Tanja Radišković (dipl.medicinska sestra - bachelor zdravstvene njege) tanjagora@gmail.com
Anita Petrović (dipl.medicinska sestra zdravstvene  njege) petrovicanita111@gmail.com
Slađana Stevanović (dipl.medicinska sestra zdravstvene njege) sladja73@yahoo.co.uk
Sanja Žarić (dipl.medicinska sestra - bachelor zdravstvene njege) sanjaz78@gmail.com
Svjetlana Nikolić (dipl.medicinska sestra zdravstvene njege) ceca78r@gmail.com
Dragana Božić (magistar zdravstvene njege i terapije) dragana.p.bozic@gmail.com
Maja Đurić (dipl.medicinska sestra zdravstvene njege)  majaaa88@gmail.com
Lidija Lazić (dipl.medicinska sestra zdravstvene njege) lidijal1988@gmail.com
Milorad Vuković (dipl.medicinski tehničar zdravstvene njege) miloradvukovic88@gmail.com
Nevena Stjepanović (dipl.fizioterapeut specijalista fizioterapije i radne terapije) nevenas25@yahoo.com
Irma Ristić (dipl.fizioterapeut specijalista fizioterapije i radne terapije) irma.mileusnic@gmail.com
dr Sonja Vidić (doktor stomatologije) drsonjavidic@gmail.com
dr Milijana Marić (doktor stomatologije) milijanadrmaric@gmail.com
dr Biljana Kandić (doktor stomatologije) biljana.kandi@gmail.com
dr Bojana Aleksić (doktor stomatologije) aleksibojana@yahoo.com
dr Jasmina Bukejlović (doktor stomatologije) jasmina_bukejlovic@yahoo.com
dr Biljana Kuzmanović (doktor medicine) kuzmanovicbilja@gmail.com
dr Ljiljana Bardak (doktor medicine) ljiljanabardak@gmail.com
dr Nikola Đurić (doktor medicine) djuricnikola6006@gmail.com
dr Vojislav Đurković (doktor medicine) vojislav.djukovic2@gmail.com
prof.dr Darko Lukić (doktor medicinskih nauka) dlukic@live.com
dr Zoran Kadijević  ( spec.sportske medicine) zorankadijevic@gmail.com

Nenastavno osoblje

Gospa Lukić (spremačica)
Nevenka Tripić (spremačica)
Nada Panić (spremačica)
Verica Nešković (spremačica)
Dragan Stanković (kućni majstor)

Powered by WebExpress