Pop Ljubina 31
74000 Doboj

053/242-205 (direktor)
053/242-204  (sekretar)
053/208-270  (računovođa)
053/208-271  (pedagog i psiholog)


E-mail: ss40@skolers.org 

FB: Medicinska škola Doboj

Lako do nas

Powered by WebExpress