dobro došli na sajt JU medicinske škole doboj

Obustava vaspitno-obrazovnog procesa

U skladu sa Odlukom Kriznog štaba obustavlja se vaspitno-obrazovni proces u Republici Srpskoj u školskim objektima, od 26. oktobra do 1. novembra 2020. godine. Svi učenici će dobijati blagovremene informacije od odjeljenjskih starješina o organizovanju nastave na daljinu korištenjem sredstava elektronske komunikacije, kao i putem sajta škole, Facebook i Instagram profila škole. Način izvođenja nastave na daljinu biće propisan posebnom Instrukcijom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. 
  

Plan protoka informacija i hodogram aktivnosti u slučaju pojave simptoma korona virusa kod učenika


Planom protoka informacija i hodogramom aktivnosti određuje se ko, na koji način i koga obavještava o saznanju i pojavi simptoma ili prilikom uočavanja istih kako i kada reaguju (roditelji, učenici, nastavnici, odjeljenjske starješine, radnici škole...)
         


  Powered by WebExpress