Na ovoj stranici se nalaze nastavni materijali za zanimanja: 
                                           medicinski tehničar, fizioterapeutski tehničar i zubno-stomatološki tehničar

Stručni predmeti

MEDICINSKI TEHNIČAR (I razred)     Anatomija (1)    Anatomija (2)     Latinski jezik     Zdravstvena njega (T)   Zdravstvena njega (V)

MEDICINSKI TEHNIČAR (II razred)     Zdravstvena njega (T)    Zdravstvena njega (V)      Fiziologija   Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem      
                                                                              Mikrobiologija            Patologija 1          Patologija 2          Medicinska psihologija   
MEDICINSKI TEHNIČAR (III razred)                    Infektologija (T)       Infektologija (V)     Interna medicina (T1)    Interna medicina (T2)
                                                                                     Hirurgija dr Kadijević (T)  Hirurgija prof.dr Lukić (T)   Interna medicina (V1)
                                                                                       Medicinska biohemija     Hirurgija (V)     Farmakologija     Interna medicina (V2)
                                                                                                                       Zdr.njega sa porodičnom medicinom 

MEDICINSKI TEHNIČAR (IV razred)        Interna medicina (T)     Interna medicina (V)    Hirurgija (T)   Izborni predmet (Zdr.njega)                                                                                                          Hirurgija (V)      Pedijatrija (T1)     Pedijatrija (T2)    Pedijatrija (V) 
                                                                               Neuropsihijatrija (T)   Neuropsihijatrija (V)    Izborni predmet (Hemija)  
                                                              Ginekologija i akušerstvo (T1)  Ginekologija i akušerstvo (T2)   Ginekologija i akušerstvo (V)       
                  

Stručni predmeti

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR (I razred)                 Anatomija (1)       Anatomija (2)       Latinski jezik       Zdr. njega i rehabilitacija (T+V)    

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR  (II razred)            Fiziologija     Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem   Osnove masaže (V)  Mikrobiologija    
                                                                                              Medicinska psihologija     Osnove masaže (T)     Patologija 1    Patologija 2
                                                                                                   
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR (III razred)      Fizikalna terapija (T)       Fizikalna terapija (V)        Kineziologija (T)     Kineziologija (V)
                                                                                             Osnove kliničke medicine      Medicinska biohemija       Farmakologija
                                                                            

Stručni predmeti

ZUBNO - STOMATOLOŠKI TEHNIČAR  (I razred)      Anatomija i fiziologija       Latinski jezik      Morfologija zuba (T)    Morfologija zuba (V) 

ZUBNO - STOMATOLOŠKI TEHNIČAR (II razred)     Tehnologija zubotehničkog materijala    Zdravstvena njega (T)   Zdravstvena njega (V)                                                                                Fiksna protetika (T)   Fiksna protetika (V)   Mikrobiologija  Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem           
ZUBNO - STOMATOLOŠKI TEHNIČAR  (III razred)    Fiksna protetika (T)    Fiksna protetika (V)   Tehnologija zubotehničkog materijala
                                                                                            Bolesti zuba (T)   Bolesti zuba (V)    Totalna proteza (T)   Totalna proteza (V)  
                                                                                               Parodontologija i oralna medicina (T)    Parodontologija i oralna medicina (V)
                                                                                             

Opšteobrazovni predmeti

    https://www.srpskijez.net/materijal-za-1razred.html       Srpski jezik, 1.razred - Komunikacija   Srpski jezik,  2. razred   Srpski jezik,  3. razred
                             Srpski jezik, prvi razred     

  III razred     Srpski jezik (1)  Srpski jezik (2)  Engleski jezik(uputstva)  Engleski jezik (1)   Engleski jezik (2)  Njemački jezik   Fizičko vaspitanje   
                  Demokratija i ljudska prava   Demokratija i ljudska prava (2)   Kultura religija   Odbojka (video 1)   Odbojka (video 2)    Odbojka (3)

  IV razred        Srpski jezik           Engleski jezik           Njemački jezik          Fizičko vaspitanje        Rukomet (video)       Sociologija i etika

Powered by WebExpress