Na ovoj stranici se nalaze nastavni materijali za zanimanja: 
                                           medicinski tehničar, fizioterapeutski tehničar i zubno-stomatološki tehničar

Stručni predmeti

MEDICINSKI TEHNIČAR (I razred)              Anatomija              Latinski jezik (1)          Latinski jezik (2)            Zdravstvena njega (T+V)

MEDICINSKI TEHNIČAR (II razred)                       Zdravstvena njega (T+V)              Fiziologija              Patologija
                                                                         Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem         Mikrobiologija          Medicinska psihologija   

MEDICINSKI TEHNIČAR (III razred)       Infektologija (T)    Infektologija (V)     Zdravstvena njega sa porodičnom medicinom   Farmakologija
                                                                  Hirurgija dr Kadijević (T)          Interna medicina, dr Bilja (T)        Hirurgija prof.dr Lukić (T)  
                                          Med. biohemija   Med.biohemija  Interna medicina,dr Vojislav   Interna medicina (V)  Interna med. (V2)  Hirurgija (V)                                                                                                     
                  

Stručni predmeti

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR (I razred)                     Anatomija                    Latinski jezik (1)               Latinski jezik (2)   
                                                                                                    Zdr. njega i rehabilitacija (T)          Zdr. njega i rehabilitacija (V)

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR  (II razred)            Fiziologija     Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem   Osnove masaže (V)   Mikrobiologija    
                                                                                                      Medicinska psihologija        Osnove masaže (T)        Patologija                                                                                                      
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR (III razred)      Fizikalna terapija (T)       Fizikalna terapija (V)        Kineziologija (T)     Kineziologija (V)
                                                                                  Osnove kliničke medicine         Med. biohemija       Med.biohemija       Farmakologija
                                                                            

Stručni predmeti

ZUBNO - STOMATOLOŠKI TEHNIČAR  (I razred) Anatom. i fiziologija Latinski jezik Latinski jezik (2) Morfologija  zuba (T) Morfologija zuba (V) 

ZUBNO - STOMATOLOŠKI TEHNIČAR (II razred)     Tehnologija zubotehničkog materijala    Zdravstvena njega (T)   Zdravstvena njega (V)                                                                               Fiksna protetika (T)   Fiksna protetika (V)   Mikrobiologija  Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem           
ZUBNO - STOMATOLOŠKI TEHNIČAR  (III razred)    Fiksna protetika (T)    Fiksna protetika (V)   Tehnologija zubotehničkog materijala
                                                                                            Bolesti zuba (T)     Bolesti zuba (V)      Totalna proteza (T)    Totalna proteza (V)  
                                                                                               Parodontologija i oralna medicina (T)    Parodontologija i oralna medicina (V)
                                                                                             

Opšteobrazovni predmeti

    https://www.srpskijez.net/materijal-za-1razred.html       Srpski jezik, 1.razred - Komunikacija   Srpski jezik,  2. razred   Srpski jezik,  3. razred
                             Srpski jezik, prvi razred      
  III razred       Srpski jezik (1)         Srpski jezik (2)        Engleski jezik       Engleski jezik (2)       Engleski jezik (3)        Njemački jezik      
                                                         Demokratija i ljudska prava (1)                Demokratija i ljudska prava (2)

Powered by WebExpress